เจองี้ ยอมป้องกันดีกว่านะ – -”

เจองี้ ยอมป้องกันดีกว่านะ – -”

Published on : 25 ธันวาคม 2010.

Posted by : ตัวตลกแห่งเอสพิคเคอร์.

Espicker Facebook Comment

เมื่อคุณไม่ป้องกัน แล้วได้ลูกแบบนี้!!